Om SUP

StandUpPaddleboard eller SUP som det förkortas är enaktivitetsom har blivit väldigtpopulärrunt om i världen och speciellt i Europa och Sverige. SUPgårtillväga att användaren står på en speciell surfingbräda och har en paddel som färdmedel.STAND UP PADDLE

Eftersompaddleboard har en anpassningsbar design, kan du ha din paddleboard i alla olika typer av vatten. Variationen av vattentyper ger fler möjligheter att bruka din SUP, beroende på vilkenvattentyp som du har din paddleboard i stand up paddle.

Paddleboard

När du ska utöva SUP är det viktigt att välja rättpaddelbräda. Det gör stor skillnad i användandet avpaddleboard om du har valt enpaddleboard som ärtill för din SUP aktivitet.Paddelbrädafinns både som uppblåsbar eller i komposit. Båda varianterna av paddleboard är likvärdiga, men de har en och två egenskaper som separerar dem. En hård paddelbräda är skapad för högre fart, är glidanpassad och är ett bra alternativ om du intevillpumpa upp din SUP varje gång och kan komma ut i vattnet snabbare.Fördelen med en uppblåsbarpaddelbräda är att den tar lite plats och att den är lätt att ta med och utforska nya vattentyper dit du rest.

Testa på SUP Yoga

SUP finns i olika varianter och med den anpassningsbarapaddelbrädanstår dörrarna öppna för att paddla på nya sätt.Något nytt inom SUP är SUP Yoga som är yoga som utförs på dinpaddle.Fenomenet SUP Yoga är anpassat efter traditionell yoga och som är fokuserad på att kombinera balans och styrketräning i miljö av det lugnande vattnet.

SUP Stockholm

SUP är väldigt populärt i Stockholm. I många av Stockholms vattendrag har det skett ett byte från att hyra kajak Stockholm runt till att ta enpaddle Stockholm runt.Standup paddling är en upplevelse som är till för både unga och gamla och som förmedlat en kulträningsform och aktivitet att göra när det är strålande Stockholms väder.Beroende på vilken typ av vatten du än väljer ärPaddleboard något som passar förallaåldrar.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>